7 టెర్రర్‌ లాంచ్‌ ప్యాడ్‌లను సిద్ధం చేసిన పాకిస్థాన్‌!

న్యూఢిల్లీ1: వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి 7 టెర్రర్‌ లాంచ్‌ ప్యాడ్‌లను సిద్ధం చేసిన పాకిస్థాన్‌, అందులో చొరబాటుకు సిద్ధంగా 275 మందిని ఉంచినట్లుగా తెలుస్తోంది. అందులో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌,

Read more