విజేతలు ఎవరో !?

పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం.. బిగ్ బాస్ విజేతను నిర్ణయించేది.. ప్రేక్షకులు. కాని తెలుగు బిగ్ బాస్ ఈ సీజన్ అలా జరుగుతున్నట్లుగా అనిపించడం లేదు. అంటూ బిగ్

Read more