కరోనా లో కొత్తగా ‘లాంబ్డా’ వేరియంట్‌

29 దేశాలకు విస్తరించిన కొత్త వేరియంట్ లండన్: కరోనా మహమ్మారి లో డెల్టా, డెల్లా ప్లస్ వేరియంట్‌లు ప్రపంచ దేశాలను వ‌ణికిస్తుండ‌గానే..కొత్తగా ‘లంబ్డా’ అనే వేరియంట్‌ను యూకేలో

Read more