షేక్ పేట ఫ్లై ఓవర్ ను ప్రారంభించిన కేటీఆర్

కొత్త ఏడాది రోజున హైదరాబాద్ సరికొత్త ఫ్లై ఓవర్ ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ మహానగరంలో కొత్తగా నిర్మించిన షేక్ పేట ఫ్లై ఓవర్ ను శనివారం తెలంగాణా రాష్ట్ర

Read more