సినీ ప్రముఖుల కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత

కృతి సనన్ కామెంట్ కృతి సనన్ సినీ రంగంలో ఉన్న నట వారసులపై కామెంట్ చేస్తూ.. టాలెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా సినీ వారసులకే ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తున్నాయని..

Read more