పనిమనిషికి కృష్ణం రాజు ఏ బహుమతి ఇచ్చాడో తెలుసా..?

ఇండస్ట్రీలో రెబెల్ స్టార్ గా ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కృష్ణం రాజు..తన ఇంట్లో 25 ఏళ్లు గా పనిచేస్తున్న పనిమనిషి కి మరచిపోలేని బహుమతి ఇచ్చి వార్తల్లో

Read more