కృష్ణంరాజు మరణం చిత్రపరిశ్రమకు తీరనిలోటు – రాజ్ నాథ్ సింగ్

కృష్ణంరాజు మరణం చిత్రపరిశ్రమకు తీరనిలోటు అన్నారు రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్. శుక్రవారం కృష్ణం రాజు సంతాప సభలో రాజ్ నాథ్ సింగ్ పాల్గొన్నారు. ఈ

Read more