కొవ్వాడ అణువిద్యుత్‌ ఉత్పత్తికి ఎన్నో సవాళ్లు!

అందరి చూపు కొవ్వాడ వైపు కొవ్వాడ ప్రపంచ పటంలో గుర్తింపు పొందింది. ఊళ్లకు ఊళ్లు ఖాళీ. రెక్కల కష్టంతో బతికే స్థానిక గ్రామీణుల గుండెలలో అణువిద్యుత్‌ కేంద్రాలు

Read more