కొండాపూర్ కొత్త ఫ్లై ఓవర్ దగ్గర పెనుప్రమాదం తప్పింది

హైదరాబాద్ కొండాపూర్ లో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ఫ్లై ఓవర్ దగ్గర పెను ప్రమాదం తప్పింది. కిమ్స్ హాస్పిటల్ దగ్గర నిర్మాణంలో ఉన్న ఫ్లై ఓవ‌ర్ మీద నుంచి

Read more