కొండాపూర్ ఏరియా ఆసుపత్రిలో మంత్రి హరీశ్ రావు ఆకస్మిక తనిఖీలు

అవినీతి డాక్టర్ ను అక్కడిక్కడే సస్పెండ్ చేసిన ఆరోగ్యమంత్రి హైదరాబాద్: రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు నేడు కొండాపూర్ ఏరియా ఆసుపత్రిలో ఆకస్మిక తనిఖీలు

Read more