ఆ పాపానికి వర్మ. శిక్ష అనుభవించే తీరుతాడట

సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ..పెద్ద పాపం చేసాడని..ఆ పాపానికి శిక్ష అనుభవించే తీరుతాడని శాపనార్దాలు పెడుతున్నారు. ఇంతకీ వర్మ చేసిన ఆ పాపం ఏంటో తెలుసా..?

Read more