గుటకేస్తే చాలు..!

కోల్ కతా స్ట్రీట్‌ చాయ్ కబుర్లు ఒక్కొక్క ప్రాంతం ఒక్కొ వంటలకు ప్రసిద్ధిగా ఉంటుంది. కోల్‌కతా రసగుల్లా, కాశ్మీర్‌ పలావ్‌, ముబై వడాపావ్‌, హైదరాబాద్‌ బిర్యానీ ఇలా

Read more