పానీపూరి వాలా నిర్వాకం.. తుక్కురేపిన జనం!

బయట చిరుతిళ్లు తినే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఇంట్లో తినడం ఇష్టం లేక కొందరు, తినే సమయం లేక కొందరు బయట ఆహారం తీసుకునేందుకు

Read more