రూ. 17.60 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్ లడ్డూ

మరోమారు దక్కించుకున్న కొలన్ ఫ్యామిలీ హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్, బాలాపూర్ వినాయకుడి చేతిలో ఉంచిన లడ్డూ ప్రసాదం వేలం ముగిసింది. ఈ సంవత్సరం వేలంపాటలో లడ్డూను కొలన్ రామిరెడ్డి

Read more