వైదీశ్వరన్‌ కోయిల్‌

తెలుసుకో వైదీశ్వరన్‌ కోయిల్‌ దక్షిణ భారత దేశంలోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నాగపట్నం జిల్లాలో కావేరీ నదీ తీరాన వైదీశ్వరన్‌ కోయిల్‌ ఉంది. స్వామి వైదీశ్వరన్‌, అమ్మవారు తైయల్‌

Read more