ధరణి వచ్చింది.. దరిద్రం వచ్చింది – కిసాన్ కాంగ్రెస్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు కోదండ రెడ్డి

ధరణి వచ్చింది.. రైతులకు దరిద్రం వచ్చిందన్నారు కిసాన్ కాంగ్రెస్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు కోదండ రెడ్డి. తాజాగా ధరణి రచ్చబండ కార్య క్రమంలో పాల్గొన్న కోదండ రెడ్డి..ధరణి ఫై

Read more