కిర్గిజ్‌స్థాన్‌ అత్యంత ముఖ్యమైన భాగస్వామి

కిర్గిజ్‌స్థాన్‌ అత్యంత ముఖ్యమైన భాగస్వామి ఢిల్లీ: కిర్గిజ్‌స్థాన్‌ అత్యంత ముఖ్యమైన భాగస్వామ్యమని ప్రధాని మోడీ అన్నారు. భారత్‌, కిర్గిజ్‌స్థాన్‌ మధ్య సత్సంబంధాలు దశాబ్దకాలంఆ కొనసాగుతున్నాయని అన్నారు. ఉగ్రవాదం

Read more