ఒక్క నాణెం.. కోట్లు కుమ్మరించింది

పేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడని సొంతం చేసుకున్న వ్యక్తి లండన్‌: ఒక్క నాణెం… కోట్లు కుమ్మరించింది. దాదాపు 80 ఏళ్ల క్రితం నాటి నాణెం వేలంలో 9 కోట్ల

Read more