మోడీకి పాక్‌మహిళ రాఖీ

మోడీకి పాక్‌ మహిళ రాఖీ ప్రధాని నరేంద్రమోడీకి భారత్‌లో స్థిరపడిన ఒక పాకిస్తానీ మహిళ రాఖీ కట్టనున్నది. ఖమర్‌ మొహ్‌సిన్‌ షేక్‌ అనే మహిళ మోడీకి రాఖీ కట్టనున్నది. ఈ

Read more