కాపులకు ఏతరహా రిజర్వేషన్లు కావాలో హరిరామజోగయ్య చెప్పాలి

-ఎపి బిసి సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు కేసన శంకరావు Tenali: రాష్ట్రంలో కాపులకు సంబంధించి ఏ తరహా రిజర్వేషన్లు కావాలో ముందుగా కాపు సీనియర్‌ నాయకుడు హరిరామజోగయ్య

Read more