సంక్షోభంలో కెన్యా క్రికెట్ బోర్డు

నైరోబిః కెన్యా క్రికెట్ బోర్డు తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది. ఇప్పటికే సరైన గుర్తింపు, ఆదరణ లేక ఆర్థికంగానూ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఆ దేశ బోర్డులో

Read more