కేదారనాధ్‌లో స్వయంభువునిగా శివుడు

కేదారనాధ్‌లో స్వయంభువునిగా శివుడు గంగానది ఉద్భవించిన పవిత్ర ప్రదేశం గంగోత్రి. ఇక్కడ గంగామాత ఆలయం ఉంది. ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రంలో ఉత్తరకాశిజిల్లాలో గంగోత్రి పరమ పవిత్ర ప్రదేశంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది.

Read more