గొర్రెపిల్లల పంపిణీ పథకాన్ని ప్రారంభించిన సిఎం

గొర్రెపిల్లల పంపిణీ పథకాన్ని ప్రారంభించిన సిఎం కొండపాక: తెలంగాణ సిఎం కెసిఆర్‌ గొర్రెపిల్లల పంపిణీ పథకాన్ని ప్రారంభించారు.. కొండపాక గ్రామంలోని 826 మంది లబ్దిదారులకు సిఎం చేతులమీదుగా

Read more