కెసిఆర్‌ కిట్‌లో నేత చీరలు ఇవ్వండి..మంత్రికి వినతి

హైదరాబాద్‌: అఖిల భారత పద్మశాలీ సంఘం యువజన విభాగం జాతీయ అధ్యక్షుడు గుండేటి శ్రీధర్‌, తెలంగాణ పద్మశాలీ యువజన సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అవ్వారి భాస్కర్‌ రాష్ట్ర

Read more