అమరులైన రైతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.. 3 లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా – కేసీఆర్

రైతు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా అమరులు అయిన కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.. 3 లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. కేంద్రం రైతు చట్టాలను రద్దు

Read more