రైల్వే ప్రయాణికులు గమనించగలరు : కాజీపేట-బల్లార్షా మధ్య నడిచే పలు రైళ్లు రద్దు

కాజీపేట-బల్లార్షా మధ్య నడిచే పలు రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే రద్దు చేసింది. కాజీపేట-బల్లార్ష సెక్షన్‌లో నాన్ ఇంటర్‌లాకింగ్ పనుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. మొత్తం

Read more