అన్ని వేరియంట్లకూ ఒకే టీకా..అభివృద్ధి చేసిన భారత శాస్త్రవేత్తలు

‘అభిఎస్‌సీవో వ్యాక్’ అని పేరు న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్‌లోని అన్ని వేరియంట్లకు ఇక ఒకే ఒక్క టీకాతో చెక్ చెప్పొచ్చు. ఈ మేరకు సరికొత్త టీకాను భారతీయ

Read more