తెలంగాణ రైతు సమితిగా మారిన టిఆర్‌ఎస్‌

తెలంగాణ రైతు సమితిగా మారిన టిఆర్‌ఎస్‌ వరంగల్‌: టిఆర్‌ ఎస్‌ అంటే తెలంగాణ రైతు సమితిగా మారిపోయిందని ఎంపి కవిత అనానరు. వరంగల్‌లో టిఆర్‌ఎస్‌ ఆవిర్భావ సభకుసంఖ్యాకంగా

Read more

తెలంగాణ తేజోమూర్తుల చిత్రాల ఆవిష్కరణ

తెలంగాణ తేజోమూర్తుల చిత్రాల ఆవిష్కరణ హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ తేజోమూర్తుల వర్ణచిత్రాలను నిజామాబాద్‌ ఎంపి కవిత ఆవిష్కరించారు.. ప్రభుత్వ సలహాదారుల కెవి రమణాచారి, దేశపతి శ్రీనివాస్‌, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Read more