కశ్మీర్‌లో వంట గ్యాస్ నిల్వలు పెంచుకోవాలి

చమురు కంపెనీలకు కశ్మీర్ ప్రభుత్వ ఆదేశాలు కశ్మీర్‌: కశ్మీర్‌లోయలో రెండు నెలలకు సరిపడా వంటగ్యాస్‌ నిల్వ చేసుకుని పెట్టుకోవాలని చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలైన ఎల్జీ, హెచ్పీ గ్యాస్

Read more