జన నాయక్‌ కర్పూరీ ఠాకూర్‌

నేడు కర్పూరీ ఠాకూర్‌ జయంతి కర్పూరీ ఠాకూర్‌ ఒక స్వాతంత్య్ర పోరాటవీరుడు. ఆధునిక భారతాన్ని నిర్మించటం కోసం జరిగిన అన్ని ప్రయత్నాల్లో తనదంటూ ముద్రవేసిన సామ్య వాది.

Read more