ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నివాస భవనం!

వియాన్నా: ‘కార్ల్‌ మార్క్స్‌ హాఫ్‌’ ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నివాస సమాదాయం. ఆస్ట్రీయా రాజధాని వియన్నాలో ఉన్న ఈ పొడవాటి భవనాన్ని 1927-1930ల మధ్య కాలంలో నిర్మించారు.

Read more