మెరుపు తీగెలా..

మెరుపు తీగెలా.. కరీనా కపూర్‌.. సైఫ్‌తో పెళ్లయినా కూడ అదే ఫిగర్‌ మెయింటెన్‌ చేసింది. తైమూర్‌కు జన్మనిచ్చాక మాత్రం బొద్దుగా మారింది.. మళ్లీ మెరుపుతీగెల మాటానికి చాలా

Read more