కరీనా పార్టీలో.. కూతురే అట్రాక్షన్‌…

కరీనా పార్టీలో.. కూతురే అట్రాక్షన్‌… బాలీవడ్‌ులో బెబో బర్త్‌డేని ఇపుడు విశేషంగా చెప్పుకుంటున్నారు… డిసెంబర్‌లో అమ్మ కానున్న కరీనాకపూర్‌.. సెప్టెంబర్‌ 21న తన బర్త్‌డే వేడుకలను జరపుకున్నారు..

Read more