కరణం మల్లేశ్వరి కి అభినందనలు తెలిపిన చంద్రబాబు

ఢిల్లీ స్పోర్ట్స్ యూనివర్శిటీ వీసీగా కరణం మల్లేశ్వరి నియామకం అమరావతి : ఢిల్లీ స్పోర్ట్స్ యూనివర్శిటీకి మన తెలుగుతేజం, వెయిట్ లిఫ్టర్ కరణం మల్లేశ్వరి వైస్ ఛాన్సెలర్

Read more