తనకు చైతుకు మధ్య బాండింగ్ లేదు..ఒకే రూమ్ లో ఉంటె ఇక అంతే – సమంత

విడాకుల తర్వాత ఫస్ట్ టైం సమంత నోటి వెంట నాగ చైతన్య పేరు వచ్చింది. అలాగే విడాకుల తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకుంది..ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది…అనే విషయాలను

Read more