మీ గ్రామంపై మమకారంతోనే గుమ్మడవెల్లి వచ్చాను

ప్రతిపార్లమెంట్‌ సభ్యుడు ఒక గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి కందుకూరు: గుమ్మడవెల్లి గ్రామంపై మమకారంతోనే ఢిల్లీలో అనేక పరిణామాలు జరుగుతున్నా గుమ్మడవెల్లి వచ్చానని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి

Read more