జయేంద్ర సరస్వతి బృందావన ప్రవేశం

జయేంద్ర సరస్వతి బృందావన ప్రవేశం వేద మంత్రాల మధ్య కొనసాగుతోంది. అశేషంగా హాజరైన భక్తులు స్వామికి కన్నీటితో వీడ్కోలు చెబుతున్నారు.

Read more