23 సార్లు ఎవరెస్ట్‌ ఎక్కిన కామి రీటా

హైదరాబాద్‌: ఎవరెస్ట్‌ శిఖరాన్ని అత్యధికసార్లు ఎక్కిన పర్వతారోహకుడిగా నేపాల్‌కు చెందిన కామి రీటా రికార్డు సృష్టించాడు. అతను 23 సార్లు ఎవరెస్ట్‌ ఎక్కాడు. అయితే మార్చి నుండి

Read more