ఇక వేర్వేరుగా..

ఇక వేర్వేరుగా.. కమల్‌హాసన్‌, గౌతమిల బంధం గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇద్దరూ వేర్వే వ్యక్తుల్ని పెళ్లిచేసుకున్నారు. వాళ్ల నుంచి విడిపోయారు. కొంచెం లేటు వయసులో సహజీవనం

Read more