చెలి చిట్కాలు

చెలి చిట్కాలు కలబంద రసంలో పసుపు కలిపి కాలిన గాయాల మీద రాస్తే గాయాలు త్వరగా తగ్గుతాయి. తరచుగా ఆకుకూరలు వాడితే అజీర్ణవ్యాధి గాని, అజీర్ణ వ్యాధితో

Read more