కాశ్మీర్‌కు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలి

కాశ్మీర్‌కు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలి రెండవ ప్రపంచయుద్ధంలో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న జపాన్‌, జర్మనీ వంటి దేశాలు అనతికాలంలోనే అగ్రరాజ్యాలుగా ఎదిగితే, దేశవిభజన కాలంనుండి ఇరుదేశాల మధ్యనున్న వివాదాస్పద

Read more