పిజి దాకా బాలికలకు ఉచిత విద్య

 పిజి దాకా బాలికలకు ఉచిత విద్య ప్రతి రాZంలో మహిళలకు ప్రత్యేక వర్సిటీలుకజిబివిల్లో విద్యను ఇంటర్‌ వరకు అందించాలి బాలికలకు ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రతకు హెల్త్‌కిట్‌ డిప్యూటీ సిఎం

Read more