కాకినాడ మత్స్యకారుల వలకు చిక్కిన కచ్చిడి చేప..వేలం వేస్తే రూ.2.50లక్షలు పలికింది

అప్పుడప్పుడు సముద్ర చేపల వేటకు వెళ్ళినప్పుడు మత్స్యకారుల వలకు అరుదైన చేపలు చిక్కుతుంటాయి. తాజాగా కాకినాడకు చెందిన మత్స్యకారులకు అలాంటి అరుదైన చేప చిక్కింది. వారి వలకు

Read more