రక్షణ,భద్రతరంగాలపై పరస్పరసహకారం

న్యూఢిల్లీ: రక్షణరంగం, వాణిజ్యరంగాలపై ప్రత్యేకశ్రద్ధచూపించిన నేపాలి ప్రధానమంత్రి ఓలి ప్రధాని మోడీతో జరిపిన చర్చల్లో రెండుదేశాలమధ్యసంబంధాలను మరింతగా పరిపుష్టంచేయాలని భావించారు. రెండుదేశాలమధ్య మరింతగా సహకారం పెంపొందాలని, నేపాల్‌లోప్రజాస్వామ్య

Read more