జులియన్‌వాలా బాగ్‌ను సందర్శించి బ్రిటన్‌ ఆర్చ్‌ బిషప్‌

అమృత్‌సర్‌: బ్రిటన్‌ కాంటర్‌బరీ ఆర్చ్‌బిషప్‌ జస్టిస్‌ వెల్బీ భారత్‌లోని జులియన్‌వాలా బాగ్‌ స్మారక స్థూపాన్ని సందర్శించారు. స్థూపానికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి నివాళులు అర్పించారు. అక్కడికి వచ్చిన

Read more