అతి తక్కువ వయసులోనే న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు

Jaipur: రాజస్థాన్ లోని మాన్ సరోవర్ కు చెందిన 21ఏళ్ల మయాంక్ ప్రతాప్ దేశంలో, అతి తక్కువ వయసులోనే న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి వ్యక్తిగా రికార్డు

Read more