సంయుక్త విజేతలు

ఎగ్జిబిషన్‌ బాక్సింగ్‌ పోటీ లాస్‌ ఏంజిల్స్‌: మైక్‌ టైసన్‌, జోన్స్‌ జూనియర్‌ మధ్య శనివారం రాత్రి జరిగిన ఎగ్జిబిషన్‌ బాక్సింగ్‌ పోటీ డ్రాగా ముగిసింది. దీనితో ఇరువురినీ

Read more

డిస్నీ సంస్థ నుండి ఇలాంటి సమాధానం బాధాకరం

సమాధులపై మా సినిమా పోస్టర్లు వద్దు డిస్నీ నిర్ణయంపై కొడుకుని కోల్పోయిన తండ్రి ఆవేదన ఇంగ్లండ్‌: ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన జోన్స్‌ అనే వ్యక్తికి నాలుగేళ్ల కోడుకు ఉన్నాడు. అతనిపేరు

Read more