జోక్స్‌.. జోక్స్‌

‘మొగ్గ’ చిన్నారుల కోసం టీచర్‌: చింటూ ఇన్నిరోజులు స్కూలుకు రాలేదు. డాక్టర్‌ సర్టిఫికెట్‌ తెచ్చావా. చింటు: డాక్టర్‌ను అడిగితే ఎంతో కష్టపడి సాధించుకున్న సర్టిఫికెట్‌ను నీకివ్వాలా? కుదరదు

Read more

జోక్స్‌… జోక్స్‌…

భార్య: ఏమండి ఈత కొట్టండి. కొడుకు: ఎందుకమ్మా నాన్నను ఈత కొట్టమంటున్నావ్ఞ. భర్త : నాకు ఈత రాదు. ఇన్సూరెన్సు ఉన్నది కాబట్టి ఈత కొట్టుమంటుంది మీ

Read more

జోక్స్‌… జోక్స్‌…

ఉపాధ్యాయుడు : రవీ! పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు, పోదాం పోదాం పైపైకి.. అని ఎవరన్నార్రా? రవి: మొన్న బస్సెక్కినప్పుడు సిటీ బస్‌ కండక్టర్‌ సార్‌! తాజా

Read more

జోక్స్‌,..జోక్స్‌

నారాయణ: ఏమయ్యా నా ఫొటో తీయమంటే కేవలం నా చేతి గోల్డెన్‌ గడియారం మాత్రమే తీశావేంటి? కాంట్రాక్టర్‌: నీ కన్నా నీ వాచ్‌ విలువైనది. అందుకు వాచ్‌

Read more

జోక్స్‌… జోక్స్‌..

తండ్రి : ఇల్లు-గిల్లు, పొలం-గిలం, నగా-నట్రా పంచుకొండిరా కొడుకు : అయితే ఇల్లు నాకిచ్చి గిల్లు తమ్ముడికి ఇవ్వండి తండ్రి : సరే పొలం, నగా తమ్ముడకి

Read more

జోక్స్‌… జోక్స్‌..

టీచర్‌: వినదగునెవ్వరు చెప్పిన వినినంతనే వేగ పడక.. ఏరా నేను పద్యం చదువ్ఞతుంటే ప్రక్కవారితో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? విద్యార్థి: మీరే చెప్పారుగా వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన అని

Read more

జోక్స్‌… జోక్స్‌…

రఘు : రమేష్‌ లంచం ఇవ్వకుండా ఆ అధికారితో పనిచేసుకుంటున్నాడు. రాజు : ఆ ఆఫీసర్‌ను అల్లుడు చేసుకున్నాడు తాజా నిఘా వార్తల కోసం క్లిక్‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/specials/investigation/

Read more

జోక్స్‌… జోక్స్‌..

జోక్స్‌… జోక్స్‌.. రమణయ్య: తీసుకున్న అప్పు వసూలుకు ఎన్నిసార్లు నీ ఇంటిచుట్టు తిరగాలి? రంగయ్య: అప్పు ఇవ్వడానికి ఎన్నిసార్లు నీ ఇంటి చుట్టూ నన్ను తిప్పుకున్నావో అన్నిసార్లు.

Read more