గిన్నిస్‌ బుక్‌ రికార్డ్స్‌లోకి వృద్ధ దంపతులు

హైదరాబాద్‌: ఈ చిత్రంలో కనిపిస్తున్న ఈ ఇద్దరు ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధ దంపతులు. ఇటీవలే తమ 80వ పెళ్లి రోజును ఘనంగా జరుపుకొన్నారు. ఈ దంపతుల పేర్లు

Read more