విద్యుత్‌శాఖలో 3025 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫెకేషన్‌

హైదరాబాద్‌: విద్యుత్‌శాఖలో 3025 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫెకేషన్‌ వెలవడింది. విద్యుత్‌ శాఖలో 3025 ఉద్యోగాల భర్తీకి వెలవడిన నోటిఫెకేషన్‌ క్ర.సం పోస్టుపేరు ఖాళీల సంఖ్య 1 జూనియర్‌

Read more